REGULAMIN

I. WARUNKI OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego firmy Kampol dostępnego pod adresem www.nobel-shop.eu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem produktów.
 • Sklep www.nobel-shop-eu jest prowadzony przez firmę:

Kampol sp. z o.o

ul. Długa 25,

66-008 Świdnica woj. Lubuskie

NIP 929-005-40-48

Regon 970043449

zarejestrowaną pod nr KRS 0000227962 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy: 522 000,00 zł

 • Sprzedaż odbywa się na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa.
 • Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego firmy Kampol oraz wytworzone na indywidualne Zamówienie Konsumenta.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Do składania zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub 543 Kodeksu cywilnego. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu cywilnego
 • Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przez Klienta zakupu.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 • Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie realizowane są w ciągu 3 dni roboczych.

Natomiast przy złożeniu zamówienia w soboty, niedzielę ,święta oraz w okresie, gdy firma jest nieczynna, czas realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego.

 • Po złożeniu zamówienia klient otrzyma informacje dotyczące statusu zamówienia.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Kampol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia lub nawet odstąpienia od realizacji Zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Konsumenta.
 • Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą realizowane.
 • Firma Kampol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub gdy Konsument poda nieprawdziwe lub fikcyjne dane lub dotychczasowa sprzedaż podważa rzetelność Konsumenta.
 • Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.nobel-shop.eu są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 • Firma Kampol sp. z o.o. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane wraz z NIP.
 • Firma daje Konsumentom możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru. Towar taki można odebrać w siedzibie firmy w

Kampol Sp. z o.o.ul. Długa 25, 66-008 Świdnica k. Zielonej Góry.

 • Odbiór osobisty jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Telefon: +48 68 3273651
 • W przypadku wybrania sposobu dostawy kurierem do zamówienia doliczany jest koszt wysyłki (uzależniony od wartości towaru oraz formy płatności).
 • Koszty transportu podane są na stronie sklepu internetowego w zakładce Dostawa. Całkowite koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w koszyku.

Informacja o całkowitej cenie dostawy jest podawana przed realizacją Zamówienia.

 • Przesyłki dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej.
 • Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi w przybliżeniu 1-2 dni robocze.
 • Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon fiskalny/faktura VAT)
 • Płatność za zakupione towary następuje w sposób wybrany przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia.
 • Preferowane przez nas sposoby płatności wymienione są na stronie internetowej w zakładce płatności. W przypadku odbioru osobistego w firmie Kampol Sp. z o.o. zapłata przyjmowana jest tylko gotówką.

III. REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY

 • Wszystkie produkty zamieszczone w sklepie są nowe i posiadają gwarancję producenta. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy na produkty z kolekcji Economy Collection, 24 miesiący na produkty z kolekcji Prestige Collection (wszelkie ewentualne odstępstwa od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu) oraz 60 miesięcy dla produktów z kolekcji Royal i Diamond. Produkty nie dopasowane do żadnej z wymienionej kolekcji podlegają gwarancji przez okres 12 miesięcy.
 • Zgłoszenia reklamacji należy nadsyłać na adres:

Kampol sp. z o.oul. Długa 25,66-008 Świdnica woj. lubuskie

 • Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie dni 14 . O sposobie załatwienia reklamacji Konsument będzie powiadomiony pisemnie.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 poz.827 ) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że produkt jest nieużywany. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia na adres:

Kampol sp. z o.o

ul. Długa 25,

66-008 Świdnica woj. lubuskie

przed upływem tego terminu.

 • Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru może nastąpić poprzez wypełnienie i wysłanie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży towaru lub jako osobne pismo.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania produkty.
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 • Firma Kampol zwraca należność Konsumentowi w ciągu 14 dni od doręczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Firma Kampol może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów.
 • Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 poz.827 ) zwrotowi nie podlega towar wyprodukowany na specjalne zamówienie klienta tj. np. według indywidualnie zamówionych wymiarów ( nie standardowych z katalogu Sklepu Internetowego ) lub z uwzględnieniem indywidualnego elementu wykonanego na życzenie i specjalnie dla tego klienta, a nie będącego standardowym wykonaniem danego artykułu.
 • Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 poz.827 ) zwrotowi nie podlega towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Nieznaczne wypadanie włosa i jego zbicie jest normalnym zjawiskiem zachodzącym podczas tombleryzacji. Proces ten zachodzi we wszystkich wyrobach pościelowych wyprodukowanych ze 100% naturalnej wełny w runie. Nie stanowi on wady wyrobu ani powodu reklamacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Składając zamówienie Konsument potwierdza , że zna i akceptuje powyższy regulamin.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem NOBEL, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.